Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz i projektowaniu remontów i napraw następujących obiektów i budowli:

  • silosów i bunkrów na materiały sypkie,
  • chłodni kominowych,
  • zbiorników na ciecze i basenów kąpielowych,
  • kominów i estakad przemysłowych,
  • budynków  przemysłowych , użyteczności publicznej i mieszkalnych

Dodatkowo oferujemy:

     Użytkownikom silosów i bunkrów na materiały sypkie projektowanie i nadzór nad wykonaniem urządzeń redukujących wzrost parcia materiałów sypkich na ściany  komór podczas opróżniania . Ich zastosowanie  gwarantuje znaczne zredukowanie kosztów  planowanego remontu (np. poprzez wyeliminowanie konieczności sprężania ścian) oraz wydłuża okres bezawaryjnej pracy elementów konstrukcji silosów.