• Ekspertyza stanu technicznego niecek basenów w Trzebnicy - Inwestor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebnicy
 • Ekspertyza płaszcza chłodni kominowej nr w El. Adamów- Inwestor: „Dietrich-Lisiak" Sp. z o.o. z udziałem podmiotu zagranicznego, Konin ul. Popiełuszki 3
 • Ekspertyza komina elektrociepłowni . Inwestor:Zakłady Papiernicze w Krapkowicach
 • Ekspertyza żelbetowej hali produkcyjnej. Inwestor.: PPB „Kesting-Rakowice" w Rakowicach Małych
 • Ekspertyza Szkoły podstawowej nr w Dzierżoniowie : Inwestor: Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 • Projekt remontu zbiorników na rudę pokruszoną. Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice
 • Projekt remontu silosów na rzepak w NZPT w Brzegu . Inwestor: NZPT W Brzegu
 • Projekt remontu stropu w ZG Rudna. Inwestor: Elkor Głogów Sp. z o.o.
 • Ekspertyza Młyna kombinowanego pszenno-żytniego w Żarowie. Inwestor: Agrol s.c. w Wałbrzychu, ul. Wieniawskiego 7
 • Ekspertyza budynku usługowo-biurowego w Trzebnicy. Inwestor: PHU „Mona" Trzebnica, ul. Obrońców Pokoju 8
 • Nadzór specjalistyczny nad remontem żelbetowych silosów w NZPT w Brzegu
 • Ekspertyza ceramicznych silosów w NZPT w Brzegu (weryfikacja). Inwestor: NZPT w Brzegu
 • Projekt remontu stropu w Elektrociepłowni EC-2 w Polkowicach. Inwestor: Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie
 • Projekt urządzeń redukujących napór rzepaku w silosach NZPT w Brzegu. Inwestor: NZPT Brzeg
 • Ekspertyza  bazy produkcyjno- materiałowej we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej. Inwestor: Elektromontaż Wrocław
 • Ekspertyza stanu technicznego stalowej estakady. Inwestor: Exbud S.A. ul. Modłowa 1 , bolesławiec
 • Ekspertyza wieży ciśnien w Bierutowie. ZWKiO Bierutów, ul Zielona 4a
 • Ekspertyza konstrukcji budynku administracyjnego. Inwestor: FD KOWARY wKowarach
 • Ekspertyza silosów na cement. Inwestor: Cementownia „Strzelce Opolskie" S.A.
 • Projekt Modernizacji budynku administracyjnego. Inwestor. FD „Kowary" S.A. w Kowarach
 • Ekspertyza przecieków płaszcza chodni kominowej nr 1. Inwestor: Elektrownia „Adamów" w Turku
 • Projekt posadzki w pomieszczeniach malarni. Inwestor: POLAR S.A. we Wrocławiu
 • Projekt wzmocnienia chłodni kominowej nr 5 w Elektrowni Adamów. Inwestor: Elektrownia Adamów w Turku
 • Ekspertyza budynku CH „Marino" . Inwetor: „Marino" Sp. z o.o.
 • Ekspertyza komina stalowego kotłowni „Centrum". Inwestor SM „Barycz" w Miliczu
 • Ekspertyza budynku sali gimnastycznej. Inwestor: Urząd Gminy w Lubawce
 • Ekspertyza konstrukcji stropodachu budynku Axmister. Inwestor: FD „Kowary"S.A. w Kowarach
 • Projekt remontu zbiorników retencyjnych. Inwestor: Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. w Rudnej
 • Projekt technologii iniekcji słupów nośnych chłodni kominowej w El. Adamów. Inwestor: „Dietrich-Lisiak" Sp. z o.o. Konin
 • Adaptacja typowego projektu szklarni. Inwestor. Gospodarstwo Specjalistyczne WiH. Śliwowscy, Psary
 • Projekt remontu i nadzór specjalistyczny nad remontem zbiorników  retencyjnych. Inwestor. ZH KGHM Polska Miedź S.A. w Rudnej
 • Ekspertyza konstrukcji dachu budynku głównego. Inwestor: Mleczarnia „Turek" Sp. z o.o.
 • Ekspertyza oraz projekt remontu silosów na rzepak w Kruszwicy. Inwestor: ZT „Kruszwica" S.A. 
 • Nadzór specjalistyczny nad remontem silosów na rzepak . Inwestor: ZT „Kruszwica" S.A. w Kruszwicy
 • Ekspertyza stropu centrali telefonicznej. Inwestor: Telekomunikacja Polska S.A. we Wrocławiu
 • Ekspertyza oraz projekt wzmocnienia słupów wodorozdziału chłodni kominowej nr 4 w El Bełchatów. Elektrownia Bełchatów z/s w Rogowcu
 • Ekspertyza zbiornika fermentacyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Opolu
 • Projekt sprężenia żelbetowego zbiornika fermentacyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Opolu
 • Ekspertyza dźwigarów kablobetonowych w Hucie Konin. Inwestor: Huta Aluminium S.A. w Koninie
 • Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji CH Turzyn po katastrofie stropów w grudniu 2000r.
 • Projekt budowlany konstrukcyjny wznowienia robót obejmujący wzmocnienia konstrukcji istniejących (hipermarket z parkingami) oraz budowę galerii centrum handlowego - Carrefour Szczecin
 • Projekt wykonawczy w zakresie wzmocnień konstrukcji hipermarketu oraz budowy galerii - Carrefour Szczecin
 • Nadzór autorski nad realizacją projektu budowy hipermarketu Carrefour w Szczecinie
 • Obciążenia próbne stropów w części administracyjnej oraz parkingów nad parterem i piętrem
 • Ekspertyza techniczna podtorza podsuwnicowego i konstrukcji hali Warsztatu Głównego ZG Rudna Ekspertyza wieloprzewodowego  żelbetowego komina nr 2 w Elektrowni Bełchatów wraz z nadzorem specjalistycznym nad remontem Ekspertyza fundamentów chłodni kominowej nr 6 w Elektrowni Bełchatów
 • Projekt remontu konstrukcji podtorza i wzmocnienie konstrukcji Warsztatu Głównego ZG Rudna
 • Ekspertyza posadzki w magazynie SANHA Polska w Legnicy ul. Poznańska 49 wraz z określeniem możliwości ustawienia regałów magazynowych 61 kN Projekt strunobetonowej wirowanej wieży telekomunikacyjnej
 • Ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji parkingów  hipermarketu TURZYN w Szczecinie - Przegląd nr 1 (dla Carrefour  Warszawa .)
 • Ekspertyza posadzki hali produkcyjnej  w obiekcie SANHA Polska w Legnicy ul. Poznańska 49 Projekt remontu komina stalowego kotłowni w SM „Barycz w Miliczu
 • Konsultacje napraw przecieków podziemnej konstrukcji żelbetowej w Hucie Szkła w Częstochowie
 • Nadzór autorski i inwestorski nad remontem komina kotłowni w SM „Barycz" w Miliczu
 • Projekt napraw wspornika słupa E-4 oraz rygli stropowych EF-4, CD-7, D9-10 i 3-4/I w Centrum Handlowym TURZYN w Szczecinie
 • Ocena metodami nieniszczącymi wytrzymałości betonu w konstrukcji budynków mieszkalnych w Polkowicach przy ul. Hubala (dla KGHM Polska Miedź S.A. Kopalnia RUDNA)
 • Opracowanie koncepcji technologii uszczelnień części podziemnej budynku huty GUARDIAN w Częstochowie (dla MC Bauchemie)
 • Ekspertyza budowlana niecki basenu 50x20m na Brochowie przy ul. Polnej we Wrocławiu (dla MOSIR „Południe" we Wrocławiu).