Prof. dr hab.inż. Mieczysław Kamiński - Rzeczoznawca budowlany

Ekspertyzy budowlane, doradztwo techniczne, projektowanie, nadzory budowlane, przeglądy budowlane, świadectwa energetyczne.

Kim jesteśmy?
Poznaj nas

Specjalizujemy się w doradztwie technicznym w dziedzinie budownictwa, w wykonywaniu ekspertyz oraz projektowaniu remontów i napraw wszelkich obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Wykonujemy także świadectwa energetyczne obiektów i dokonujemy okresowych przeglądów budowlanych półrocznych, rocznych i pięcioletnich.

Ponadto podejmujemy się pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru oraz inwestorstwa zastępczego w zakresie organizacji i koordynacji działań uczestników procesu remontowego i inwestycyjnego.

Dla realizacji powyższych celów zatrudniamy doświadczonych
projektantów, kierowników budów oraz rzeczoznawców budowlanych.

Od początku swej działalności
zrealizowaliśmy

0
Ekspertyz
0
przeglądów
budowlanych
0
projektów
budowlanych
0
projektów
technologicznych
0
projektów
konstrukcyjnych
0
nadzorów

m.in. takich obiektów jak domki jednorodzinne i wielorodzinne, garaże podziemne i naziemne, centra handlowe, budynki biurowe, obiekty kultu religijnego oraz obiekty przemysłowe, m.in. takie jak chłodnie kominowe, silosy na materiały sypkie, kominy, estakady przemysłowe, zbiorniki na ścieki, baseny kąpielowe oraz budynki pływalni.

Kilka ciekawostek
z naszej pracy

Pęknięcie ściany budynku w wyniku nierównomiernego osiadania
Pomiar zmian rozwartości pęknięcia żelbetowego stropu
Badania grodzi żelbetowo - stalowych rozdzielających komory silosu poziomego
Zarysowanie ścian basenu w trakcie budowy P1010050

Poznaj nasze
kompetencje

Właściciel firmy był długoletnim pracownikiem naukowym, zatrudnionym na etacie profesora zwyczajnego w Politechnice Wrocławskiej. Jest autorem i współautorem ponad 300-stu publikacji naukowych i 6-ciu książek oraz autorem wielu rozwiązań patentowych z dziedziny budownictwa.

Skontakuj się z nami
I skorzystaj z naszych usług

Expertus Biuro Rzeczoznawstwa Budowlanego
ul. Norwida 18, 55-100 Trzebnica
tel. 601 704 627, www.brb-expertus.pl

Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl